Úvod           Mapa       Vyhledávání     


1. daňová a účetní s.r.o.
Svídnická 515/1
181 00 Praha 8

tel./fax: 284 813 536
284 815 359
e-mail: info@1du.cz
  aktuality
úvod / aktuality 


Změny v daních 2015


Změny v daních od 1.1.2015

 

Daň z příjmu

 

Změny použitelné již pro rok 2014

 

  1. Zpětná možnost uplatnění slevy na poplatníka pro důchodce - možno zpětně podat daňové přiznání i za rok 2013 a zde slevu uplatnit. Za rok 2014 možno slevu uplatnit v ročním zúčtování u zaměstnavatele (nutno dodatečně podepsat, zaškrtnout Prohlášení k dani) nebo opět na vlastním daňovém přiznání za rok 2014.
  2. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení - je-li za umístění dítěte v předškolním zařízení placeno (školné, nikoli stravné !!). Sleva se uplatní ve výši skutečných nákladů, maximálně do výše minimální mzdy platné k 1.1. daného roku (za rok 2014 max. 8.500,- Kč) za každé dítě. Možno provést v ročním zúčtování z zaměstnavatele na základě potvrzení od předškolního zařízení, nebo ve vlastním daňovém přiznání za rok 2014. Potvrzení musí obsahovat: jméno dítěte, celkovou částku uhrazených výdajů v daném roce. Dítě musí žít ve společné domácnosti s poplatníkem.

 

 

Od roku 2015

 

Je za daňově uznatelný náklad považováno provozování vlastního předškolního zařízení (dle zákona o dětských skupinách a školky). Stejně tak je daňové uznatelný příspěvek zaměstnanci na úhradu za takové zařízení. U zaměstnance se však musí tento příspěvek předanit. Je proto možné, aby firma tento příspěvek do svých daňově uznatelných nákladů nezahrnula a pak je jako nepeněžní plnění u zaměstnance osvobozen.

 

Sleva na druhé a další dítě

Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1.317 Kč (pro první dítě je zachováno 1.117 Kč), na třetí a další dítě bude činit 1.417 Kč měsíčně. Pokud uplatňuje některé děti jeden a některé druhý z manželů, musí toto vyznačit v Prohlášení k dani, aby byla částka uplatněna ve správné výši.

 

 

Autorské honoráře

 

Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání.

 

Paušální  výdaje

 

Bude platit shodné omezení výdajových paušálů na příjem do výše 2.000.000,- Kč bez ohledu na druh činnosti

 

Životní pojištění

Osvobozené u zaměstnance budou jen příspěvky zaměstnavatele na ŽP mimo jeho investiční složku ( z té šlo peníze vybírat).

Bezúplatné příjmy

 

Nový limit - osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu jen do výše 100.000,- Kč za rok.

 

 

Solidární zvýšení daně

 

Pokud dojde u zaměstnance jen k např. jednorázovému překročení příjmu, ze kterého je mu strhávána záloha solidární daně, ale v součtu za rok není výše příjmu pro solidární daň překročena, nemusí tento zaměstnanec podávat vlastní daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování daně.

 

 

 

Daň z přidané hodnoty

 

Asi největší změnou je vznik nové „druhé snížené“ sazby DPH ve výši 10%

 

Vztahuje se pouze na následující zboží:

 

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - 10% od 1.1.2015

 

0402, 0404, 1901, 2106 - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

 

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.

 

4901, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.

 

Pro použití sazby daně 10% musí zboží splňovat nejen číselné, ale i textové označení dle tohoto seznamu.

 

Obrat pro povinnou registraci k DPH zůstává ve výši 1.000.000,- Kč

 

 

V Praze dne 3.12.2014                                         Veronika Daňková

 
   © 1. daňová a účetní s.r.o.
Design vytvořila firma Lira IS s.r.o.
Stránky využívají redakční systém Atlantic.