Úvod           Mapa       Vyhledávání     
  Aktuality


1. daňová a účetní s.r.o.
Svídnická 515/1
181 00 Praha 8

tel./fax: 284 813 536
284 815 359
e-mail: info@1du.cz


Informace o EET

Informace k EET

Kde se poradit: www.etrzby.cz, infolinka: 225092 392

Harmonogram náběhu EET – od kdy mám povinnost – řídí se kódem NACE mé činnosti

1.fáze – 1.12.2016 - restaurace (jídlo a nápoje konzumované vprovozovně), ubytování krátkodobé (NACE: 55, 56) – cestovní služby až 3.fáze, i když zahrnují stravu

2.fáze – 1.3.2017 – maloobchod a velkoobchod (NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47) vč. stánkového prodeje

3.fáze – 1.3.2018 –

NACE 56 stravování – prodej přes ulici

NACE 01rostlinná a živ. výroba

NACE 10 výroba potravin

NACE 49doprava

NACE 69 právní, účetní služby

NACE 75 a 86 veter.a zdravotní péče

NACE 02,03,05-09, 11,12,18,19, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 21,24,26-30,35-42, 44,45.2, 50-53, 58-66,68 (dlouhodobé ubytování), 70-74, 77-82, 84-85, 87-88, 90-94,97-99

4.fáze – 1.6.2018 – NACE 13-17, 20.4, 22-23, 25, 31-33, 43, 95, 96 – vybraná řemesla a služby

Jako pomůcku lze použít dokument Vysvětlivky kNACE na stránkách ČSÚ

www.czso.cz/csu/czso/klasifikace ekonomickych cinnosti cz nace

Vpřípadě nejasností lze požádat o závazné posouzení finanční úřad za poplatek 1000,- Kč/ks

Registrace do systému

2 možnosti:

1.Přes EPO vyplním formulář – Žádost o autentizační údaje - podepíšu pomocí hesla pro datovou schránku a odešlu. Přístupové údaje obdržím do datové schránky cca za 3 dny.

2.Dojdu na FÚ, dostanu obálku spřístupovými údaji, budou aktivní následující den.

Poté se přihlásím a nastavím si účet, zadám provozovny (nemusí se krýt sživnostenským úřadem) = místa, kde budu přijímat tržby.

Stáhnu si libovolné množství certifikátů – zdarma, platnost 3 roky. Je na mě, jak je budu používat, zda jeden pro všechny pokladny, nebo pro každého jiný, jeden na provozovnu apod. Kdykoli mohu zneplatnit, udělat další atd.

Jakmile obdržím peníze od zákazníka, musím ohlásit online do EET. Po odeslání účtenky (xml věty), systém vrátí potvrzení skódem FIK, ten musí být na účtence pro zákazníka.

Nemusím pořizovat žádné konkrétní přístroje. (Pro malý provoz stačí např. mobil snahranou aplikací, případně malá tiskárnička.)

Účtenky NEMUSÍM tisknout, ale musím ji doručit zákazníkovi, (např. mailem, fakturou přibalenou ke zboží). On nemá povinnost jí převzít a skladovat.

Musím označit provozovnu na viditelném místě (e-shop na stránkách) textem:

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

(Pokud hotovost přijímá např. obchodník objíždějící klienty, tak ten to na krku mít naštěstí nemusí.)

Od 1.11.2016 lze cvičně posílat věty do EET a naučit se stím nezávazně pracovat.

Tržba

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti a zakládá rozhodný příjem. Eviduje se celá přijatá platba (vč.DPH). Fyzické osoby evidují jen příjmy spadající do § 7.

Nutnost hlásit platby do EET se vztahuje na všechny způsoby plateb kromě: banka x banka, složení hotovosti do banky, přímé inkaso zbankovního účtu, barter.

Platba kartou, poukázkou apod. JE platbou vhotovosti a podléhá evidenci!

U platby kartou se musí zaevidovat do EET ve chvíli, kdy zákazník dá příkaz, aby se peníze strhly zjeho karty – e-shop to tedy musí umět odeslat automaticky (např. i vnoci).

Přednabití peněženky hotovostí, prodej dárkové poukázky apod. – eviduje se 2x – poprvé nákup poukázky, podruhé její směna za zboží.

Zastoupení

Pokud přijímá hotovost mým jménem někdo jiný (komisní prodej apod.), musím si sním dohodnout, že do EET bude platby hlásit za mě! (Jinak hrozí, že to zůstane na mě a já nebudu mít šanci se dozvědět, kdy co hlásit.)

Pokud zasílám zboží např. přes Zásilkovnu a oni mi pak posílají tržby na účet, já nic nehlásím.

Dojde-li kvrácení peněz, dodatečné slevě nebo stornu transakce, musím poslat další větu smínusem. Nic nemusím vysvětlovat.

Neevidují se platby vyplývající ze zaměstnaneckého poměru, vč. nákupu výrobků zaměstnavatele vmístě, kam není přístup pro veřejnost.

Pokud za mě peníze vybere pošta a předá mi je vhotovosti, musím evidovat až ve chvíli, kdy je dostanu. (Pošta vtakovém vztahu nevystupuje jako zástupce ale pouze „nosič“ peněz)

Výpadek

Pokud nepůjde internet, pokladna vydá účet bez FIK, ale skódem PKP (344 znaků) a odešlu dodatečně. Stejně tak, pokud se porouchá pokladna, musím si platby zapisovat jinak a následně platby doevidovat – viz „řešení situací“ na stránkách etrzby.cz

Změny v daních 2015

Změny v daních od 1.1.2015

 

Daň z příjmu

 

Změny použitelné již pro rok 2014

 

  1. Zpětná možnost uplatnění slevy na poplatníka pro důchodce - možno zpětně podat daňové přiznání i za rok 2013 a zde slevu uplatnit. Za rok 2014 možno slevu uplatnit v ročním zúčtování u zaměstnavatele (nutno dodatečně podepsat, zaškrtnout Prohlášení k dani) nebo opět na vlastním daňovém přiznání za rok 2014.
  2. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení - je-li za umístění dítěte v předškolním zařízení placeno (školné, nikoli stravné !!). Sleva se uplatní ve výši skutečných nákladů, maximálně do výše minimální mzdy platné k 1.1. daného roku (za rok 2014 max. 8.500,- Kč) za každé dítě. Možno provést v ročním zúčtování z zaměstnavatele na základě potvrzení od předškolního zařízení, nebo ve vlastním daňovém přiznání za rok 2014. Potvrzení musí obsahovat: jméno dítěte, celkovou částku uhrazených výdajů v daném roce. Dítě musí žít ve společné domácnosti s poplatníkem.

 

 

Od roku 2015

 

Je za daňově uznatelný náklad považováno provozování vlastního předškolního zařízení (dle zákona o dětských skupinách a školky). Stejně tak je daňové uznatelný příspěvek zaměstnanci na úhradu za takové zařízení. U zaměstnance se však musí tento příspěvek předanit. Je proto možné, aby firma tento příspěvek do svých daňově uznatelných nákladů nezahrnula a pak je jako nepeněžní plnění u zaměstnance osvobozen.

 

Sleva na druhé a další dítě

Daňové zvýhodnění na druhé dítě bude činit 1.317 Kč (pro první dítě je zachováno 1.117 Kč), na třetí a další dítě bude činit 1.417 Kč měsíčně. Pokud uplatňuje některé děti jeden a některé druhý z manželů, musí toto vyznačit v Prohlášení k dani, aby byla částka uplatněna ve správné výši.

 

 

Autorské honoráře

 

Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10.000 Kč a bez následné možnosti započtení do daňového přiznání.

 

Paušální  výdaje

 

Bude platit shodné omezení výdajových paušálů na příjem do výše 2.000.000,- Kč bez ohledu na druh činnosti

 

Životní pojištění

Osvobozené u zaměstnance budou jen příspěvky zaměstnavatele na ŽP mimo jeho investiční složku ( z té šlo peníze vybírat).

Bezúplatné příjmy

 

Nový limit - osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu jen do výše 100.000,- Kč za rok.

 

 

Solidární zvýšení daně

 

Pokud dojde u zaměstnance jen k např. jednorázovému překročení příjmu, ze kterého je mu strhávána záloha solidární daně, ale v součtu za rok není výše příjmu pro solidární daň překročena, nemusí tento zaměstnanec podávat vlastní daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování daně.

 

 

 

Daň z přidané hodnoty

 

Asi největší změnou je vznik nové „druhé snížené“ sazby DPH ve výši 10%

 

Vztahuje se pouze na následující zboží:

 

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - 10% od 1.1.2015

 

0402, 0404, 1901, 2106 - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

 

2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.

 

4901, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.

 

Pro použití sazby daně 10% musí zboží splňovat nejen číselné, ale i textové označení dle tohoto seznamu.

 

Obrat pro povinnou registraci k DPH zůstává ve výši 1.000.000,- Kč

 

 

V Praze dne 3.12.2014                                         Veronika Daňková

   uživatelské jméno:
  

  heslo:
  

     

   © 1. daňová a účetní s.r.o.
Design vytvořila firma Lira IS s.r.o.
Stránky využívají redakční systém Atlantic HOMER.